سطر سپید احساس من

... و سفالینه ی انس با نفس هایت آهسته ترک می خورد

سطر سپید احساس من

... و سفالینه ی انس با نفس هایت آهسته ترک می خورد

بایگانی

۱ مطلب با موضوع «حرف هایم» ثبت شده است

۱۷
تیر

...

...

یک پنجره

یک من

چقدر طلوع خورشید زیباست

در این ثانیه ها 

که همه خوابند

چقدر همه چیز آرام و دوست داشتنی ست

دیگر کسی نیست که دروغ ببافد

به تلخی تهمت بزند

به نا حق قضاوت کند

به ناروا ستم کند

به نامهربانی دلی را بشکند

به بی وفایی دستی را رها کند

در این اولین تابش نور مهر خورشید

همه مهربانند

همه چیز سرجایش است

دست ها، قلبها، فکر ها، اشک ها

...

 

 

 

+ عنوان، شعری از فروغ فرخزاد

  • دُخـ ـترکـ ـبَهـ ـآر